O čom?

Konferencia chce kriticky preskúmať aktuálne možnosti, vzťahy a otvorené otázky o význame kultúry pre rozvoj súčasného európskeho mesta.

>

Prečo?

Hlavným cieľom je prispieť k diskusii o budúcnosti Európy prostredníctvom preskúmania prínosov kultúrneho plánovania a tvorby kultúrnych politík na úrovni miest a regiónov pre ich udržateľnosť či rozvoj.

>

Kto?

Teoretici, kultúrni manažéri a konzultanti, tvorcovia kultúrnych politík, umelci aj komunálni politici z miest ako Viedeň, Praha, Brno, Plzeň, Ľubľana, Záhreb, Riga či Košice ukážu príklady úspešných transformácií miest v dôsledku premysleného kultúrneho dialógu a plánovania.

>

Miesto

Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava
1. poschodie
+421 917 600 472kulturnabratislava(at)gmail.com

Program

Konferencia sa koná 8. a 9. decembra. V cene lístka je vstup na podujatie a občerstvenie počas konferencie.
Day 1
08 Dec 2015

OTVORENIE

Konferenciu slávnostne otvorí Rannveig Skofteland, zástupkyňa vedúcej misie Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku spolu s organizátormi podujatia Bohdanom Smieškom a Slávom Krekovičom.
Bohdan Smieška
Slávo Krekovič

Bottom-up vs. top-down kultúrne politiky

Zhora alebo zdola? Riadená kultúra vs. vytváranie podmienok. Prínos občianskeho sektora ku kultúrnemu rozvoju mesta. Nastal v Europe čas bottom-up politík a nutnosti sieťovania nezávislých aktérov? Akú rolu môžu hrať...
Read More
Emina Višnić
Michal Hladký
Olga Škochová Bláhová
Simon Kardum
Simona Škarabelová
13:00 - 14:00

Obedová prestávka

Kultúrne mesto: vízia udržateľnosti

Aká by mala byť vízia kultúrneho mesta a ako dosiahnuť jej udržateľnosť pri zapojení všetkých druhov aktérov? Participatívne kultúrne plánovanie ako nová metóda tvorby lokálnych politík, “best practices”. Čo to znamená,...
Read More
Ivo Nesrovnal
Magda Vášáryová
Matěj Stropnický
Michal Hvorecký
Viktor Piorecký

Kreatívna Európa

Problematika medzinárodnej kultúrnej spolupráce, kultúrna mobilita a medzikultúrny dialóg patrí medzi diskutované témy súčasnosti. Dynamika nadnárodnej spolupráce vedie k celkovej zmene v spôsobe, akým sa vlády a ďalšie zainteresované strany...
Read More
Gernot Wolfram
Jiří Sulženko
Vesna Čopič
Zora Jaurová

PechaKucha Night Bratislava Vol. 32 / Visegrad Edition / Doers

32. vydanie bratislavskej PechaKucha Night tentokrát nepredstaví ľudí, ktorí umenie a architektúru priamo vytvárajú, ale ukáže kultúrnych iniciátorov, propagátorov a koordinátorov, teda ľudí, ktorí stoja v pozadí kultúrnych iniciatív zo...
Read More
Day 2
09 Dec 2015

Kultúra – mestotvorný faktor

Ako prispieva kultúra k vytváraniu identity, špecifickému charakteru a rozvoju miest? Čo sú určujúce faktory, v čom spočíva kultúrny a ľudský potenciál mesta a ako ho možno zhodnotiť? Esencializmus vs....
Read More
Elisabeth Leitner
Fedor Blaščák
Marcin Poprawski
Maroš Krivý

Záverečná diskusia a ukončenie

Záverečné zhrnutie výstupov konferencie za účasti moderátorov jednotlivých panelov. Aké by malo byť kultúrne mesto Európy 21. storočia? Aké výzvy čakajú v najbližšej dobe na Bratislavu? Panelisti: Fedor Blaščák (SK),...
Read More
Bohdan Smieška
Fedor Blaščák
Michal Hvorecký
Olga Škochová Bláhová
Zora Jaurová

Lístky

Konferencia
17,00 EUR

Vstup na oba dni konferencie
 
Občerstvenie
 
Obed
 
 
 

Book Now
Konferencia + PKN
21,00 EUR

Vstup na oba dni konferencie
 
Vstup na PechaKucha Night
 
Občerstvenie
 
Obed
 

Book Now