Moderátori

Zora Jaurová

Expertka na kultúrnu politiku a kreatívnu ekonomiku, pôsobila ako umelecká riaditeľka projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013

Olga Škochová Bláhová

Expertka na kultúrnu politiku a participatívne kultúrne plánovanie pre mestá a obce

Michal Hvorecký

Spisovateľ a publicista

Fedor Blaščák

Filozof, konzultant a aktivista

Bohdan Smieška

Konzultant a facilitátor v oblasti sociálneho a organizačného rozvoja, filantropie a strategického plánovania