Organizátori

Organizátorom konferencie je A4 – priestor súčasnej kultúry, multifunkčné nekomerčné kultúrne centrum v centre Bratislavy. Zameriava sa na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií. Projekt A4 je od svojho vzniku v roku 2004 vyústením niekoľkoročného úsilia viacerých občianskych organizácií o vytvorenie nezávislého priestoru na podporu a prezentáciu aktuálnych umeleckých prejavov, podporujúceho živú a inovatívnu umeleckú tvorbu a komunitný rozvoj. A4 pod jednou strechou spojilo už existujúce aktivity, no zároveň ich už 13 rokov rozširuje a dotvára ich do podoby efektívne fungujúceho, otvoreného kreatívneho priestoru.

http://a4.sk

 

ORGANIZAČNÝ TÍM

Koncept a dramaturgia:
Ľubomír Burgr, Zuzana Ivašková, Slávo Krekovič, Bohdan Smieška

Dramaturgická spolupráca:
Zuzana Duchová, Natália Urblíková

Manažment a produkcia:
Zuzana Ivašková, Natália Urblíková

Mediálna podpora:
Zuzana Golianová

Marketingová spolupráca:
Lenka Križanová

Bohdan Smieška

Konzultant a facilitátor v oblasti sociálneho a organizačného rozvoja, filantropie a strategického plánovania

Ľubomír Burgr

Hudobník a skladateľ, zakladateľ divadla SkRAT, režisér, herec a skladateľ, spoluzakladateľ A4 – Asociácie združení pre súčasnú kultúru

Slávo Krekovič

Kultúrny manažér, muzikológ, dramaturg a hudobník. Spoluzakladateľ A4 – Asociácie združení pre súčasnú kultúru, je členom pracovnej skupiny bratislavského magistrátu pre prípravu Stratégie rozvoja kultúry.

Zuzana Ivašková

Humánna geografka, manažérka kultúrnych projektov a iniciátorka občianskych aktivít.