NOVINKY

22
Nov

Príťažlivá kultúra v Bratislave

V decembri prídu medzinárodní experti vymieňať si skúsenosti a inšpirácie v oblasti kultúrnej politiky a plánovania miest. S prispením významných hostí chceme ukázať, ako sa dá spraviť Bratislava, ale aj každé iné mesto kultúrnejším.

Čo je tou najdôležitejšou zložkou kultúrnosti miest a kto ju vytvára? V Bratislave popri inštitúciách zriaďovaných ministerstvom kultúry, mestom, či samosprávnym krajom funguje aj živá a životaschopná scéna občianskych združení, iniciatív a jednotlivých umelcov. Všetky tieto aktivity spolu tvoria kultúrny život mesta, ktorý je treba – ako každý koncert či výstavu – organizovať a riadiť. Z dlhodobého hľadiska sa oplatí sem investovať čas i financie. Kultúrne mesto sa obyvateľom dokáže „odvďačiť” dobrou životnou úrovňou, v ideálnom prípade aj tvorbou pracovných miest.

Celý článok si môžete prečítať na blogu Kultúrnej Bratislavy.