Záverečná diskusia a ukončenie

Záverečná diskusia a ukončenie

Záverečné zhrnutie výstupov konferencie za účasti moderátorov jednotlivých panelov. Aké by malo byť kultúrne mesto Európy 21. storočia? Aké výzvy čakajú v najbližšej dobe na Bratislavu?

Panelisti: Fedor Blaščák (SK), Michal Hvorecký (SK), Olga Škochová Bláhová (CZ), Zora Jaurová (SK)

Moderátor: Bohdan Smieška (SK)