Emina Višnić

Kultúrna manažérka a konzultantka, podpredsedníčka výkonného výboru európskej siete Culture Action Europe

Emina Višnić

Kultúrna manažérka a konzultantka, podpredsedníčka výkonného výboru európskej siete Culture Action Europe

BIO

Emina Višnić pôsobila neziskovom sektore kultúrneho riadenia, zameriavala sa vytváranie sietí, presadzovanie kultúry a budovanie kapacít v neziskovom sektore. Je riaditeľkou kultúrneho centra POGON (Záhreb), otvoreného centra pre nezávislú kultúru a mládež, ktoré bola zriadené ako nový model občiansko-verejného partnerstva. Donedávna bola podpredsedníčkou výkonnej európskej siete Culture Action Europe v Bruseli. Je predsedníčkou správnej rady nadácie Kultura Nova Foundation, národného orgánu, ktorý podporuje rozvoj kultúrnej občianskej spoločnosti. Je členkou kultúrnej rady pre inovatívne kultúrne praktiky ministerstva kultúry Chorvátska a donedávna pôsobila ako kultúrna poradkyňa pre doplnkové činnosti chorvátskeho audiovizuálneho centra. Pracuje ako školiteľka, píše o kultúrnych politikách a otázkach riadenia so zameraním na podporu, vytváranie sietí, strategické plánovanie a nové modely riadenia kultúrnej infraštruktúry. Koordinuje a moderuje mnoho stretnutí, konferencií a diskusií.

Bottom-up vs. top-down kultúrne politiky

11:00-13:00
Pisztoryho palác, 1. posch.