Jiří Sulženko

Programový riaditeľ projektu Európske hlavné mesto kultúry Plzeň 2015

Jiří Sulženko

Programový riaditeľ projektu Európske hlavné mesto kultúry Plzeň 2015

BIO

V spoločnosti Plzeň 2015, o.p.s. spolu s umeleckým šéfom Petrom Formanom koordinuje prípravy a zodpovedá za program projektu Európske hlavné mesto kultúry Plzeň 2015. Komunikuje s partnermi, umelcami, príslušnými orgánmi i spriaznenými organizáciami.

V roku 2005 dokončil magisterské štúdium na Katedre produkcie pražskej DAMU a v roku 2011 doktorandské štúdium na KALD DAMU. Získal 6-mesačné štipendium na Queen Margaret University College v Edinburgu (Veľká Británia) a bol riešiteľom grantu Fondu rozvoja vysokých škôl “Nové výzvy managementu kultúry”.

Pracoval ako riaditeľ spoločnosti Kulturní Jižní Město, o.p.s. Tiež ako externý, neskôr interný pedagóg na katedre produkcie DAMU; mal na starosti produkciu, PR a marketing v Divadle Archa v Prahe, a bol výkonným riaditeľom komorného divadelného študia – Studio Damúza v Prahe.

Kreatívna Európa

16:30-18:30
Pisztoryho palác, 1. posch.