Marcin Poprawski

Viceprezident ENCATC - európskej siete vzdelávania v kultúrnom manažmente a kultúrnej politike

Marcin Poprawski

Viceprezident ENCATC - európskej siete vzdelávania v kultúrnom manažmente a kultúrnej politike

BIO

Dr. Marcin Poprawski pôsobí na Inštitúte kulturológie na univerzite Adama Mickiewicza (AMU) v Poznani (Poľsko); je spoluzakladateľom a koordinátorom výskumu monitorovacieho centra ROK AMU Culture Observatory center; od roku 2006 vyučuje na Európskej univerzite Viadrina vo Frankfurte nad Odrou (Nemecko); PhD získal v humanitných vedách. Je muzikológom (AMU Faculty of History), správcom kultúrnych inštitúcií a projektov, členom výskumného tímu a medzinárodných sietí, organizuje odborné školenia a vytvára výskumné nástroje pre verený a občiansko-kultúrny sektor; je odborníkom Združenia poľských miest a členom Rady pre mestské kultúrne politiky Poľského národného centra pre kultúru. Od roku 2013 je viceprezidentom siete ENCATC, ktorá je najväčšou európskou sieťou pre riadenie v oblasti kultúry, kultúrnych politík a vedeckých inštitúcií. Vo svojom výskume sa zaujíma najmä o kultúrne politiky, vedenie v oblasti kultúry a súkromného podnikania, rozvoj miest postavený na kultúre, organizačné kultúry v kultúrnom a kreatívnom sektore a estetika v riadení. Marcin Poprawski napísal a editoval niekoľko publikácií v rôznych oblastiach výskumu riadenia kultúrnych politík a estetiky.

Kultúra – mestotvorný faktor

10:00-12:00
Pisztoryho palác, 1. posch.