Maroš Krivý

Prednáša Urbánne štúdiá na Fakulte architektúry Akadémie výtvarného umenia v Talline, výskumník a fotograf

Maroš Krivý

Prednáša Urbánne štúdiá na Fakulte architektúry Akadémie výtvarného umenia v Talline, výskumník a fotograf

BIO

Maroš Krivý je profesorom Urban Studies na Fakulte architektúry Estónskej akadémie umenia v Tallinne. Vo svojej dizertačnej práci, obhájenej na Helsinskej univerzite (2012), skúmal koncepty kultúry a kreativity v historickom kontexte transformácie priemyselnej architektúry. Popísal proces ich reifikácie a inštrumentalizácie, v rámci ktorého je kritický moment vytesňovaný apolitickým uchopením kultúry ako nástroja produkcie ekonomickej a symbolickej hodnoty. Jeho články boli publikované v Journal of Architecture, Footprint, International Journal of Urban and Regional Research a Journal of the Society of Architectural Historians. V roku 2014 organizoval konferenciu Socialist and Post-Socialist Urbanizations: Architecture, Land and Property Rights (Tallinn, 2014).

V súčasnosti sa zaoberá históriou kritiky sídlisk a neskoro-socialistickou recepciou postmodernizmu v česko-slovenskej architektúre. Vo svojej vizuálnej práci (New Coat of Paint, Political Economy of Landscape) skúma vzťah medzi architektúrou a jej reprezentáciou. Je víťazom sittcomm.award (2011).

Kultúra – mestotvorný faktor

10:00-12:00
Pisztoryho palác, 1. posch.