Michal Hladký

riaditeľ Creative Industry Košice, n.o.

Michal Hladký

riaditeľ Creative Industry Košice, n.o.
contact@goodlayerswp.com

BIO

Michal Hladký je riaditeľom Creative Industry Košice,n.o.. Je autorom víťazného projektu Košice EHMK a má viac ako 8 rokov skúseností s jeho realizáciou a s vytváraním udržateľnej stratégie. Michal napreduje a zúčastňuje sa na medzinárodných projektoch rozvoja CCI, mobilít a podnikateľských modelov. Zastupoval Slovensko v skupine odborníkov OMK pre export a internacionalizáciu 2012 – 2014.

Je členom výkonnej rady Európskej siete European Creative Business Network, kde pôsobí ako projektový vedúci. Je jedným z autorov Masterplánu pre kreatívnu ekonomiku 2013 – 2015 a kultúrnej stratégie pre Košice Cultural Strategy. Je tiež poradcom pre politiky v oblasti tvorivých odvetví na mestskej a regionálnej úrovni.

Bottom-up vs. top-down kultúrne politiky

11:00-13:00
Pisztoryho palác, 1. posch.