Olga Škochová Bláhová

Expertka na kultúrnu politiku a participatívne kultúrne plánovanie pre mestá a obce

Olga Škochová Bláhová

Expertka na kultúrnu politiku a participatívne kultúrne plánovanie pre mestá a obce

BIO

Vyštudovala scénografiu, divadelnú antropológiu na Divadelnej fakulte AMU a externe kreatívnu komunikáciu na Katedre autorskej tvorby a pedagogiky DAMU. V rámci platformy KVAS sa venuje kultúrnej politike a participatívnemu kultúrnemu plánovaniu pre mesta a obce v Čechách. Aktuálne sa podieľa na tvorbe Strategického plánu Hlavného mesta Praha v oblasti kultúra a kreativita pre Inštitút plánovania a rozvoja HMP, kde začala pracovať pre projekt KREP – Kreatívna Praha. V rámci platformy KVAS realizovala v spolupráci s partnermi pre mesto Pardubice Stratégiu pre kultúru a kreativitu. Podieľala sa na príprave Programu rozvoja kultúry mesta Plzeň pre roky 2009 – 2019, ktorého príprava prebiehala v rámci kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry 2015. Od roku 2013 je členkou prípravného tímu Metropolitní ozvuční desky, poradného výboru pre rozvoj mesta Rady Hlavného mesta Praha. Je expertnou hodnotiteľkou Národní sítě zdravých měst.

Záverečná diskusia a ukončenie

12:30-13:30
Pisztoryho palác, 1. posch.

Bottom-up vs. top-down kultúrne politiky

11:00-13:00
Pisztoryho palác, 1. posch.