Simon Kardum

Expert na kultúrne stratégie, kritik, riaditeľ Kina Šiška v Ľubľane

Simon Kardum

Expert na kultúrne stratégie, kritik, riaditeľ Kina Šiška v Ľubľane
simon.kardum(at)kinosiska.si

BIO

Kreuje kultúrnu politiku, je kritikom a píše poviedky. Vyštudoval Slovinčinu a filozofiu na Filozofickej fakulte v roku 1888. V rokoch 1988 až 1997 pracoval ako dramaturg súčasnej divadelnej produkcie (Helios Theatre, Abaddon), umelecký riaditeľ (Exodos Festival 1994 – 1996), učiteľ (GILŠ – Škola herectva a bábkoherectva v Ľubľane) a predovšetkým je jedeným z najprominentnejších kritikov a spisovateľov v oblasti umenia, kultúry a kultúrnej politiky. V rokoch 1997 až 2005 pracoval na ministerstve kultúry ako poradca ministra pre múzické umenia, bol vedúcim oddelenia pre umenie a sektore pre kultúrne a umelecké programy a výkonným riaditeľom generálneho riaditeľstva pre umenie. Zúčastnil sa na tvorbe hlavných projektov ministerstva (napr. Multimedia Centre Network) a strategických programov (vrátane nariadenia o realizácii verejného záujmu v oblasti kultúry v roku 2002; Národný kultúrny program, 2004 – 2007), pôsobil tiež ako tajomník národnej rady pre kultúru. Nesúhlasil s kultúrnou politikou Janšaovho úradu, a preto v roku 2005 odstúpil z funkcie a pracoval ako novinár na voľnej nohe. V roku 2006 sa stal vedúcim programu kultúrneho centra Cerknica, v roku 2008 výkonným riaditeľom a v roku 2009 riaditeľom centra mestskej kultúry Kino Šiška.

Bottom-up vs. top-down kultúrne politiky

11:00-13:00
Pisztoryho palác, 1. posch.