Simona Škarabelová

Lektorka a konzultantka, členka Výkonného výboru iniciatívy Brno kulturní

Simona Škarabelová

Lektorka a konzultantka, členka Výkonného výboru iniciatívy Brno kulturní

BIO

Je odbornou asistentkou na Masarykovej Univerzite v Brne, v roku 2003 spoluzakladala Centrum pre výskum neziskového sektora na MU. Na univerzite sa zaoberá ekonomikou kultúry a marketingom, fundraisingom a komunikáciou v neziskovom sektore. Túto problematiku tiež vyučuje a súkromne konzultuje. V rokoch 2007 – 2012 bola členkou Rady vlády pre NNO, od roku 2012 členka Brna kulturního. V súčasnosti je vďaka nominácii hnutia Žít Brno v Komisii kultúry Rady mesta Brno. Od septembra 2015 pracuje ako Relationship Manager v Nadaci Partnerství.

Bottom-up vs. top-down kultúrne politiky

11:00-13:00
Pisztoryho palác, 1. posch.