Slávo Krekovič

Kultúrny manažér, muzikológ, dramaturg a hudobník. Spoluzakladateľ A4 – Asociácie združení pre súčasnú kultúru, je členom pracovnej skupiny bratislavského magistrátu pre prípravu Stratégie rozvoja kultúry.

Slávo Krekovič

Kultúrny manažér, muzikológ, dramaturg a hudobník. Spoluzakladateľ A4 – Asociácie združení pre súčasnú kultúru, je členom pracovnej skupiny bratislavského magistrátu pre prípravu Stratégie rozvoja kultúry.

BIO

Kultúrny manažér, muzikológ, dramaturg, hudobník a pedagóg. Titul PhD. získal na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, pôsobil na New York University. V súčasnosti je vedúcim Ateliéru multimédií na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne. Je spoluzakladateľom kultúrneho centra A4 – priestor súčasnej kultúry, kde má na starosti supervíziu projektov a dramaturgiu programu súčasnej hudby a umenia nových médií. Pôsobí tiež ako šéfredaktor časopisu o súčasnej kultúre 3/4, umelecký riaditeľ festivalu súčasnej hudby NEXT a člen koordinačného tímu festivalu kultúry nových médií Multiplace. V minulosti bol tiež hudobným redaktorom a dramaturgom v Slovenskom rozhlase, či členom festivalového výboru prehliadky súčasnej hudby Melos-Étos. Venuje sa aktivizmu v oblasti kultúrnej politiky, je jedným z iniciátorov vzniku platformy nezriaďovaných kultúrnych subjektov KU.BA – Kultúrna Bratislava a členom pracovnej skupiny bratislavského magistrátu pre prípravu Stratégie rozvoja kultúry.

OTVORENIE

10:30 - 11:00
Pisztoryho palác, 1. posch.