Vesna Čopič

Kozultantka a expertka na kultúrnu politiku a kultúrny manažment, prednáša na Ľubľanskej univerzite

Vesna Čopič

Kozultantka a expertka na kultúrnu politiku a kultúrny manažment, prednáša na Ľubľanskej univerzite

BIO

Vesna Čopič vyučuje kultúrnu politiku a riadenie v oblasti kultúry na Univerzite v Ľubľane a pôsobí tam ako nezávislá poradkyňa. Na právnickej fakulte Univerzity v Ľubľane získala magisterský titul a na fakulte sociálnych vied titul Ph.D. Pri svojej práci využíva multidisciplinárne metódy s cieľom prekročiť profesionálne hranice, spájať disciplíny, ako napríklad správu kultúry, kultúrne práva, štatistiku v oblasti kultúry, verejnú správa, verejné financie, plánovanie miest a regiónov a miestnu samosprávu. Zapojila sa do viacerých správ o kultúrnej politiky v Slovinsku a v zahraničí za Radu Európy a medzinárodné organizácie a zastáva funkciu slovinskej korešpondentky pre internetový prehľad kultúrnych politík a trendov v Európe (Compendium on Cultural Policies and Trends in Europe). V 90. rokoch pripravila právne predpisy v oblasti kultúry pre slovinské ministerstvo kultúry. Dr. Čopič je autorkou viacerých publikácií a jej súčasné profesijné pôsobenie zahŕňa prácu na niekoľkých projektov v oblasti kultúry a rozvoja v Bosne a Hercegovine.

Kreatívna Európa

16:30-18:30
Pisztoryho palác, 1. posch.