Zora Jaurová

Expertka na kultúrnu politiku a kreatívnu ekonomiku, pôsobila ako umelecká riaditeľka projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013

Zora Jaurová

Expertka na kultúrnu politiku a kreatívnu ekonomiku, pôsobila ako umelecká riaditeľka projektu Európskeho hlavného mesta kultúry 2013

BIO

Vyštudovala divadelnú dramaturgiu na VŠMU v Bratislave. V rokoch 2004 – 2008 pracovala ako vedúca národnej kancelárie európskeho grantového programu Kultúra. V rokoch 2004 – 2006 zastupovala Slovensko vo Výbore pre kultúrne záležitosti Rady EÚ. V rokoch 2005 – 2011 bola členkou výkonného výboru a v rokoch 2008 – 2011 viceprezidentkou strešnej európskej organizácie pre kultúru Culture Action Europe.

Od apríla 2007 pôsobila vo funkcii hlavného konzultanta projektu Košice – Interface 2013, ktorý sa stal víťazným projektom v slovenskej súťaži o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. V októbri 2008 bola vymenovaná do funkcie umeleckej riaditeľky projektu, v ktorej pôsobila do mája 2011.

Zároveň pracuje ako expertka na kultúrnu politiku a kreatívny priemysel. Dlhodobo spolupracuje so slovenskou spoločnosťou Neulogy na projektoch podpory kreatívneho priemyslu na Slovensku. Ako konzultantka sa podieľala na viacerých projektoch Európskych hlavných miest kultúry a medzinárodných umeleckých projektoch. Je členkou európskeho top-expertného panelu European Creative Industries Alliance.

Od apríla 2015 je členkou Rady Fondu pre umenie.

Záverečná diskusia a ukončenie

12:30-13:30
Pisztoryho palác, 1. posch.

Kreatívna Európa

16:30-18:30
Pisztoryho palác, 1. posch.