Zuzana Ivašková

Humánna geografka, manažérka kultúrnych projektov a iniciátorka občianskych aktivít.

Zuzana Ivašková

Humánna geografka, manažérka kultúrnych projektov a iniciátorka občianskych aktivít.

BIO

Humánna geografka so záujmom o mestskú každodennosť. Vyštudovala na katedre Humánnej geografie na PriF UK v Bratislave, kde sa venovala výskumu inovatívnych prístupov k miestnemu rozvoju v Bratislave, analýzou aktérov vstupujúcich do vzťahov vo verejnom priestore mesta a ich vplyvom. Ako lokálna aktérka angažujúca sa na periférii centra mesta Bratislava iniciovala viacero občianskych aktivít vo verejnom priestore pod iniciatívou Local Act. Pôsobí v mimovládnom neziskovom sektore ako koordinátorka kultúrnych projektov. V súčasnosti tiež vedie Európsky kontaktný bod na Slovensku, spolupracuje na aktivitách platformy Kultúrna Bratislava.